Ik ben Laila.
In mijn boek staat wat je ouders over jou moeten regelen als ze beslissen apart te gaan wonen. En natuurlijk ook over je broer of zus.
Er zijn vier hoofdstukken.

Klik op gezag om te weten wie grote beslissingen over kinderen mag nemen.

Klik op verblijf om te weten hoe kinderen heen en weer gaan.

Klik op kosten om te weten wie voor jou moet betalen.

Klik op later om te weten hoe de regelingen later kunnen veranderen.

Je ouders moeten samen alle belangrijke beslissingen over jou nemen.
Bijvoorbeeld: waar je woont, naar welke school je gaat, of je godsdienstles volgt, of je naar een jeugdbeweging gaat, welke sport je doet.

Soms beslissen de ouders dat maar één ouder gezag heeft. Slechts heel zelden beslist een rechter dat. Dan mag alleen die ouder belangrijke beslissingen nemen.

Je blijft evenveel tijd bij mama als bij papa, bijvoorbeeld een week bij mama en een week bij papa. Dat is niet verplicht. Dat kan.

Of je blijft meer tijd bij de een als bij de ander. Vele kinderen blijven op alle schooldagen bij hun mama of bij hun papa, één van de twee. En de weekends en de vakanties evenveel tijd bij hun mama als bij hun papa.

Er is geregeld bij wie je op vakantiedagen bent: in de zomervakantie, de kerstvakantie, de paasvakantie en de krokus- en herfst-vakantie. In de regeling staat het uur waarop je van de ene naar de andere ouder gaat.

In de regeling staat meestal wie je brengt en wie je komt halen.

Als je ouders geen akkoord hebben dan beslist de rechter over het verblijf.
De rechter kan beslissen dat je evenveel tijd bij je twee ouders bent. Of hij kan beslissen dat je meer bij de ene bent.

Meestal beslissen de ouders zelf hoeveel elk van hen betaalt.
Ze berekenen dan hoeveel geld elke maand voor jou nodig is.
Ze beslissen dat de ouder die meer verdient meer betaalt.
Of ze beslissen dat ze elk evenveel betalen.

Meestal zorgt één ouder ervoor dat alles wat nodig is gekocht wordt of betaald wordt. Deze ouder koopt je kleren en betaalt de rekeningen van je school. Deze ouder gebruikt daarvoor eigen geld plus geld van de andere ouder.

De andere ouder geeft de ouder die de kosten betaalt elke maand geld voor jou. Dit geld noemt men onderhoudsgeld of alimentatie.

Als je ouders geen akkoord hebben dan beslist de rechter hoeveel het onderhoudsgeld is.

Je ouders kunnen nu afspreken wat ze dan zullen doen.
Meestal spreken ze af dat ze later zullen proberen hun ruzies op te lossen door te spreken in plaats van te vechten.
Ze kunnen later naar een bemiddelaar gaan. Kasper weet daar meer over te vertellen.

bij een volgend bezoek wil ik vanop deze plaats starten